K408 (Lentil)

K408 (Lentil)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 194, 129, 103 (C28167)

LAB вредност: 61.78, 23.89, 26.20

Exact NCS shade: 2638-Y58R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3040-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 3.4