K448 (Creek)

K448 (Creek)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 155, 162, 132 (9BA284)

LAB вредност: 65.69, -7.11, 13.53

Exact NCS shade: 3417-G42Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3020-G40Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.9