K457 (Drumlin)

K457 (Drumlin)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 163, 151, 122 (A3977A)

LAB вредност: 63.45, 0.51, 16.59

Exact NCS shade: 3914-G94Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.7