K487 (Calcite)

K487 (Calcite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 164, 160, 152 (A4A098)

LAB вредност: 66.67, 0.35, 4.51

Exact NCS shade: 3803-Y12R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.9