K491 (Mistral)

K491 (Mistral)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 164, 182, 189 (A4B6BD)

LAB вредност: 73.11, -5.60, -5.96

Exact NCS shade: 2412-B06G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-B

ΔE за стандардна нијанса: 2.9