K498 (Haven)

K498 (Haven)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 186, 193, 199 (BAC1C7)

LAB вредност: 77.93, -1.53, -3.87

Exact NCS shade: 2106-R91B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2005-R90B

ΔE за стандардна нијанса: 1.5