K499 (Granite)

K499 (Granite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 169, 171, 170 (A9ABAA)

LAB вредност: 70.37, -1.34, 0.45

Exact NCS shade: 3302-G04Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3502-G

ΔE за стандардна нијанса: 2