K503 (Palace)

K503 (Palace)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 238, 237, 239 (EEEDEF)

LAB вредност: 94.07, 0.95, -0.84

Exact NCS shade: 0601-R33B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-R50B

ΔE за стандардна нијанса: 1.1