L385 (Lime)

L385 (Lime)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 133, 138, 79 (858A4F)

LAB вредност: 55.93, -10.29, 29.49

Exact NCS shade: 3741-G47Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4040-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.7