L396 (Beeswax)

L396 (Beeswax)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 191, 142, 89 (BF8E59)

LAB вредност: 64.08, 14.46, 35.76

Exact NCS shade: 2939-Y24R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3040-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4