L403 (Punch)

L403 (Punch)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 198, 137, 92 (C6895C)

LAB вредност: 63.87, 20.25, 34.49

Exact NCS shade: 2641-Y37R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2050-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 3.1