L426 (Myth)

L426 (Myth)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 126, 109, 119 (7E6D77)

LAB вредност: 48.45, 9.31, -2.07

Exact NCS shade: 5413-R26B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6010-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 4