L430 (Fell)

L430 (Fell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 117, 131, 155 (75839B)

LAB вредност: 54.68, -0.62, -14.52

Exact NCS shade: 4320-R78B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 1.7