L447 (Valley)

L447 (Valley)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 130, 134, 107 (82866B)

LAB вредност: 55.08, -5.68, 13.07

Exact NCS shade: 4816-G47Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5020-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.4