L457 (Marsh)

L457 (Marsh)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 140, 129, 99 (8C8163)

LAB вредност: 54.73, 0.79, 17.38

Exact NCS shade: 4917-G91Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5020-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.6