L462 (Sacher)

L462 (Sacher)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 89, 75, 64 (594B40)

LAB вредност: 32.60, 5.16, 9.23

Exact NCS shade: 7709-Y40R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 8010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2.5