L484 (Date)

L484 (Date)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 118, 101, 82 (766552)

LAB вредност: 44.31, 5.27, 13.78

Exact NCS shade: 6313-Y20R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6020-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2.9