L487 (Mole)

L487 (Mole)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 129, 122, 113 (817A71)

LAB вредност: 51.95, 1.88, 5.78

Exact NCS shade: 5704-Y33R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6005-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2.4