L491 (Tide)

L491 (Tide)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 137, 158, 164 (899EA4)

LAB вредност: 63.83, -6.73, -6.26

Exact NCS shade: 3614-B11G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4010-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 3.3