M316 (Tomato)

M316 (Tomato)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 202, 87, 71 (CA5747)

LAB вредност: 54.53, 46.12, 36.95

Exact NCS shade: 1373-Y73R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1080-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 3.1