M326 (Marmalade)

M326 (Marmalade)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 160, 65, 69 (A04145)

LAB вредност: 42.85, 41.39, 22.65

Exact NCS shade: 2368-Y89R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2070-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 2.1