M334 (Cardinal)

M334 (Cardinal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 134, 65, 84 (864154)

LAB вредност: 38.45, 33.37, 5.93

Exact NCS shade: 3452-R11B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3060-R10B

ΔE за стандардна нијанса: 2.8