M336 (Hibiscus)

M336 (Hibiscus)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 154, 62, 97 (9A3E61)

LAB вредност: 42.17, 42.68, 4.05

Exact NCS shade: 2264-R15B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2065-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 3.5