M350 (Ink)

M350 (Ink)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 63, 66, 95 (3F425F)

LAB вредност: 28.07, 5.50, -17.89

Exact NCS shade: 6724-R69B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7020-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 2.9