M384 (Basilica)

M384 (Basilica)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 105, 122, 72 (697A48)

LAB вредност: 48.58, -15.35, 24.01

Exact NCS shade: 4243-G33Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4050-G30Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.8