M403 (Chutney)

M403 (Chutney)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 169, 108, 69 (A96C45)

LAB вредност: 52.91, 22.68, 34.03

Exact NCS shade: 3548-Y39R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3060-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 2.7