M411 (Henna)

M411 (Henna)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 139, 72, 64 (8B4840)

LAB вредност: 40.08, 29.83, 21.03

Exact NCS shade: 4052-Y75R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4050-Y80R

ΔE за стандардна нијанса: 1.7