M423 (Pomegranate)

M423 (Pomegranate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 132, 62, 71 (843E47)

LAB вредност: 37.10, 32.50, 12.68

Exact NCS shade: 3654-Y98R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4050-R

ΔE за стандардна нијанса: 1.1