M425 (Beetroot)

M425 (Beetroot)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 93, 66, 74 (5D424A)

LAB вредност: 31.31, 14.11, 1.08

Exact NCS shade: 6818-R13B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7020-R10B

ΔE за стандардна нијанса: 4.3