M428 (Amethyst)

M428 (Amethyst)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 93, 99, 114 (5D6372)

LAB вредност: 41.75, 0.85, -9.18

Exact NCS shade: 6312-R72B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 4.5