M442 (Fjord)

M442 (Fjord)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 72, 94, 84 (485E54)

LAB вредност: 37.05, -11.53, 1.56

Exact NCS shade: 6716-B90G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6020-B90G

ΔE за стандардна нијанса: 5.1