M448 (Java)

M448 (Java)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 106, 114, 86 (6A7256)

LAB вредност: 46.45, -8.06, 13.73

Exact NCS shade: 5622-G38Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6020-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.6