M449 (Grotto)

M449 (Grotto)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 90, 91, 75 (5A5B4B)

LAB вредност: 37.82, -3.37, 9.15

Exact NCS shade: 7113-G53Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.1