M476 (Rooibos)

M476 (Rooibos)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 115, 73, 67 (734943)

LAB вредност: 36.40, 18.96, 13.41

Exact NCS shade: 5830-Y75R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6030-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 1.8