M497 (Ash)

M497 (Ash)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 171, 170, 162 (ABAAA2)

LAB вредност: 69.95, -0.41, 3.74

Exact NCS shade: 3303-G89Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.2