M499 (Cloak)

M499 (Cloak)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 123, 125, 124 (7B7D7C)

LAB вредност: 52.51, -0.95, 0.06

Exact NCS shade: 5701-B96G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5502-G

ΔE за стандардна нијанса: 1.8