M503 (Opal)

M503 (Opal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 238, 241, 238 (EEF1EE)

LAB вредност: 95.01, -1.46, 0.94

Exact NCS shade: 0503-G13Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-G

ΔE за стандардна нијанса: 1.1