N332 (Sakura)

N332 (Sakura)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 156, 75, 89 (9C4B59)

LAB вредност: 44.48, 36.31, 11.69

Exact NCS shade: 2756-R02B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3050-R

ΔE за стандардна нијанса: 3.2