N338 (Wild rose)

N338 (Wild rose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 142, 75, 113 (8E4B71)

LAB вредност: 42.81, 33.97, -5.71

Exact NCS shade: 3349-R27B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3050-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 3.3