N339 (Renaissance)

N339 (Renaissance)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 122, 75, 99 (7A4B63)

LAB вредност: 39.03, 24.48, -2.88

Exact NCS shade: 4735-R25B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5030-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 2