N388 (Wasabi)

N388 (Wasabi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 193, 195, 115 (C1C373)

LAB вредност: 77.22, -11.00, 37.01

Exact NCS shade: 1539-G57Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2040-G60Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.6