N405 (Terracotta)

N405 (Terracotta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 150, 85, 66 (965542)

LAB вредност: 44.84, 27.04, 26.01

Exact NCS shade: 3949-Y62R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4050-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 0.7