N411 (Madras)

N411 (Madras)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 157, 89, 78 (9D594E)

LAB вредност: 47.07, 28.97, 21.91

Exact NCS shade: 3647-Y73R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4040-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 2.8