N421 (Beryl)

N421 (Beryl)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 151, 72, 75 (97484B)

LAB вредност: 42.59, 35.16, 17.83

Exact NCS shade: 3157-Y90R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3060-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 1.1