N429 (Denim)

N429 (Denim)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 70, 81, 96 (465160)

LAB вредност: 33.36, -1.30, -10.67

Exact NCS shade: 7114-R87B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7020-R90B

ΔE за стандардна нијанса: 5