N448 (Bonsai)

N448 (Bonsai)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 104, 109, 89 (686D59)

LAB вредност: 45.06, -5.69, 9.87

Exact NCS shade: 6115-G39Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6020-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.2