N451 (Hummock)

N451 (Hummock)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 116, 114, 73 (747249)

LAB вредност: 47.43, -5.23, 22.62

Exact NCS shade: 5231-G60Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5040-G60Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.5