N457 (Camp)

N457 (Camp)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 105, 96, 73 (696049)

LAB вредност: 41.18, 0.40, 14.66

Exact NCS shade: 6617-G86Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 4