N464 (Alexandrite)

N464 (Alexandrite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 96, 77, 69 (604D45)

LAB вредност: 34.44, 7.76, 8.50

Exact NCS shade: 7411-Y60R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 3.4