N484 (Shiitake)

N484 (Shiitake)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 140, 123, 106 (8C7B6A)

LAB вредност: 53.35, 5.13, 12.20

Exact NCS shade: 5210-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4